Červen 2014

Odette Sansom Hallowes - špionka, která šila panenky

22. června 2014 v 17:18 | Kateřina Štiblická |  Informátorium
Když roku 1941 Velká Británie žádala své občany o jakékoli fotografie francouzského pobřeží, Odette Sansom neváhala a obratem odeslala své fotografie z dětství. Omylem je však odeslala na špatnou adresu. Toto malé pochybení jí navždy změnilo život.


Pocit viny není vrozený

8. června 2014 v 9:53 | Kateřina Štiblická |  Kritika a zamyšlení
Vina. Někdo se s ní probouzí každou noc, někdo se s ní potkává jen jednou denně a někteří ji znají jen jako starou známou. Známe ji ale všichni. Možná, že stejně jako malá dávka jedu může být lékem, tak i vina má své prospěšné účinky. Ale stejně jako lék zůstává jedem a příliš velkou dávkou se můžeme zabít, tak i vina musí být přijata ve správném množství. A hlavně musí přijít jen tehdy, když je potřeba, protože intoxikace způsobená podáním nesprávného léku může mít zlé následky.

Typy metabolizmu

1. června 2014 v 21:14 | Kateřina Štiblická |  Biologie
Metabolizmus je soubor všech enzymatických reakcí probíhajících v organismu.
Můžeme jej rozdělit:

a) podle zdrojů uhlíku:
AUTOTROFNÍ/LITOTROFNÍ - zdrojem uhlíku je CO2
HETEROTROFNÍ/ORGANOTROFNÍ - zdrojem uhlíku je vždy organická látka

b) podle zdroje energie:
1. FOTOTROFNÍ - zdrojem energie je Slunce (sluneční záření, zde budu psát jen Slunce)
- dále dělíme podle zdroje uhlíku:
• FOTOAUTOTROFNÍ/FOTOLITOTROFNÍ ORGANISMY
- zdrojem energie je Slunce, zdrojem C je CO2
- nejdůležitější skupina autotrofů - vytvářejí většinu organických látek
- vedle org. molekul vytvářejí také kyslík
- patří sem rotliny a oxygenní fotoautotrofní bakterie (cyanobakterie *)
- anoxigenní autotrofní bakterie - protože nerozkládají CO2, ale HS (sirovodík), neprodukují kyslík
• FOTOHETEROTROFNÍ/FOTOORGANOTROFNÍ ORGANISMY
- zdrojem energie je Slunce, zdrojem C je org. látka
2. CHEMOTROFNÍ - energii získávají přeměnou exogenních chemických látek, podle zdroje ulíku dělíme na:
• CHEMOAUTOTROFNÍ/CHEMOLITOTROFNÍ
- zdrojem C je CO2, zdrojem energie přeměna anorg. látky
• CHEMOHETEROTROFNÍ/CHEMOORGANOTROFNÍ
- zdroj C i energie jsou organické látky → závislost na org. látkách dodávaných autotrofy
- většina bakterií, houby, živočichové
- organické látky získávají dvojím způsobem:
♦ AEROBNÍ METABOLIZMUS - oxidují organické látky až na CO2 a vodu, nejvýhodnější → u všech vyšších organismů
♦ ANAEROBNÍ METABOLIZMUS - kvašení, vznik org. látek dále zpracovatelných aerobní cestou
- nejčastěji u bakterií a jiných organismů, kteří žijí bez přístupu kyslíku
___________________________
* CYANOBAKTERIE = sinice